Dưới đây là những lỗi thường gặp nhất ở những người gõ LaTeX và cách khắc phục, Math2IT sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên nhất có thể.

Dấu ngoặc kép

Gõ theo cách thông thường

"chào mừng đến blog Math2IT"
Capture d’écran 2016-05-17 à 10.17.11
soan luan van bang latex

Để khắc phục, bạn thay dấu ngoặc kép đầu tiên, bạn gõ dấu `  hai lần, tức  . Phím này ở bên trái phím số 1 ở trên cùng.

``chào mừng đến blog Math2IT"
Capture d’écran 2016-05-17 à 10.19.08

Sai sót trong môi trường Toán học

Xem thêm Soạn thảo toán học trong LaTeX (đầy đủ) (có nói đến Toán học)

Dấu tích phân

Trong một số trường hợp, bạn gõ dấu tích phân sẽ hiện ra rất nhỏ trong khi bạn muốn nó to và rõ.

Lý do là LaTeX tự động làm nhỏ dấu tích phân để cho vừa một hàng. Cách khắc phục là dùng lệnh \displaystyle  đặt phía trước lệnh \int , khi ấy nó sẽ hiểu và hiển thị đúng dạng mặc định. Dưới đây là code

Bạn muốn nó hiện ra như thế này $\displaystyle\int_{\Omega} x+y=5$

Nhưng thực tế lại ra thế này $\int_{\Omega} x+y=5$

Những hàm chứa chữ cái như sin, cos,…

Không nhiều bạn biết rằng LaTeX có những lệnh dành riêng cho các hàm này. Nếu bạn gõ cos hoặc sin thì nó sẽ hiểu đây là kiểu chữ cái riêng biệt trong môi trường toán, khi ấy nó sẽ in nghiêng chữ.

Ví dụ bạn gõ

sin(2x)=2sin(x)cos(x)
Capture d’écran 2016-05-17 à 10.22.26 

Khi ấy hãy dùng

\sin(2x)=2\sin(x)\cos(x)
Capture d’écran 2016-05-17 à 10.23.15

Thiếu môi trường toán học

Cần nhớ là dấu phép toán ($+,-,\times,\div$), các con số, … phải luôn được đặt trong môi trường toán học, tức là đặt trong dấu $ $  hoặc dấu $$ $$  hoặc \begin{equation}  hoặc \begin{align} ,…

Ký tự Hy Lạp

Có sự khác biệt lớn giữa ký hiệu $\epsilon$ và $\varepsilon$ cùng nhiều chữ cái Hy Lạp.

Sự khác biệt giữa $\epsilon$ và $\varepsilon$
Capture d’écran 2016-05-17 à 10.25.26

Gõ chữ trong môi trường toán học

a+b=c if and only if c=d
Capture d’écran 2016-05-17 à 10.33.11

Hãy đặt đoạn text trong môi trường \text{}  như đoạn code

a+b=c \text{ if and only if } c=d
Capture d’écran 2016-05-17 à 10.34.13

Ký tự đặc biệt

  • Giá trị tuyệt đối $\vert A \vert$ , bạn thường gõ |A| , nhưng đúng phải là \vert A \vert
  • Chuẩn $\Vert A \Vert$, bạn thường gõ \| A \|  hoặc \left\| A \right\| , nhưng đúng phải là \Vert A \Vert
  • Dấu sao $A^{\ast}$, bạn thường gõ A^* , nhưng đúng phải là A^{\ast}

Trang web cho phép vẽ tay các ký hiệu và gợi ý ra lệnh tex tương ứng.

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN THÍCH