TEXmath là trang chuyên tin về khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó bạn đọc cũng sẽ tìm thấy nhiều bài viết hay về đề tài cuộc sống và giáo dục. TEXmath được thành lập năm 2015 và được phát triển bởi các thành viên của dự án phi lợi nhuận Extend and share your knowledge.

Sứ mệnh

Dự án Extend and share your knowledge có sứ mệnh đẩy mạnh việc chia sẻ tri thức trong cộng đồng, là cầu nối giữa chuyên gia và người học.

Nguyên tắc

  • Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và pháp luật.
  • Trung thực và đặt chất lượng lên hàng đầu.