Thủ thuật nhỏ giúp bạn chuyển kích cỡ font chữ trong tài liệu về 13pt trong LaTeX.

Bạn thêm dòng code sau trước \begin{document}

\usepackage{scrextend}
\changefontsizes{13pt}

Nếu bạn muốn tăng khoảng cách dòng thì có thể dùng

\usepackage{scrextend}
\changefontsizes[16pt]{13pt}

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN THÍCH