You hear the wretched sound of your alarm, you awake, it’s 7am on Monday and you have to be at work in two hours, you’re tired and grumpy and it’s cold outside, you DO NOT want to get out of bed…

Bạn nghe thấy tiếng báo thức của bạn, bạn tỉnh giấc, 7 giờ sáng thứ hai và bạn phải đến nơi làm việc trong hai giờ tới, bạn mệt mỏi và khó chịu, trong khi ngoài trời đang lạnh, bạn KHÔNG muốn ra khỏi giường…

We’ve all been there and it’s not fun. Having a good morning ritual can make your mornings more productive and improve your mood and energy levels for the rest of your day. Here are my 11 favorite tips for making waking up and getting out of bed easier

Chúng ta đều đã từng ở trong tình huống đó và nó không hề vui chút nào. Có một thói quen buổi sáng tốt có thể giúp cho buổi sáng của bạn hiệu quả hơn, cải thiện tâm trạng và mức độ năng lượng của bạn cho phần còn lại của ngày làm việc. Dưới đây là 11 mẹo yêu thích của tôi để làm cho việc thức dậy và ra khỏi giường dễ dàng hơn.

1. Drink Water Before Going to Sleep

Drinking water before going to sleep you will cause you to need to to use the bathroom in the morning. Needing to use the bathroom will make you want to get up and prevent you from falling back to sleep

However, excess amounts of water within the few hours prior to going to sleep may cause you to wake up in the middle of the night. I recommend experimenting to find the optimal timing and quantity of water to drink prior to sleeping.

Uống nước trước khi đi ngủ bạn sẽ khiến bạn cần phải sử dụng nhà vệ sinh vào buổi sáng. Việc này sẽ khiến bạn phải thức dậy và ngăn bạn không ngủ nướng.

Tuy nhiên, lượng nước dư thừa trong vài giờ trước khi đi ngủ có thể khiến bạn thức dậy vào lúc nửa đêm. Tôi khuyên bạn nên thử nghiệm để tìm ra thời gian và lượng nước tối ưu để uống trước khi ngủ.

2. Open your Blinds Before Going to Sleep

Leaving your blinds open at night will allow the sun to enter your room and wake you up. Most people have a hard time sleeping when a room is bright. Conversely, a dark room is more conducive to sleep.

The sun is a source of vitamin D, which is a natural source of energy. The sun also reminds our mind and body that it’s daytime and that we should be awake and energized. Note: if your room is too bright at night with the blinds open, it may prevent you from falling or staying asleep.

Kéo rèm cửa qua một bên vào ban đêm sẽ cho phép mặt trời vào phòng của bạn vào buổi sáng và đánh thức bạn dậy. Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn khi ngủ khi phòng sáng. Ngược lại, trong một phòng tối sẽ dẫn đến việc ngủ thêm.

Mặt trời là nguồn vitamin D, là nguồn năng lượng tự nhiên. Mặt trời cũng nhắc nhở tâm trí và cơ thể của chúng ta rằng đó là ban ngày và chúng ta nên tỉnh táo và tràn đầy sinh lực. Lưu ý: nếu phòng của bạn quá sáng vào ban đêm khi rèm cửa mở, nó có thể ngăn bạn đi vào giấc ngủ.

3. Eat Before Going to Sleep

One of the reasons why you may feel groggy in the morning is because you’ve gone a long time since eating. A small snack before bed can help prevent this. I usually eat a low-carbohydrate, easy to digest, food such as cottage cheese, yogurt, milk, nuts and/or peanut butte. Eating too much food or foods that are difficult to digest may prevent you from sleeping, so you may need to experiement.

Một trong những lý do tại sao bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng là bởi vì bạn đã trải qua một khoảng thời gian dài sau bữa ăn tối. Vì vậy, một bữa ăn nhẹ nhỏ trước khi đi ngủ có thể giúp ngăn ngừa điều này. Tôi thường ăn một món ít carbohydrate, dễ tiêu hóa như phô mai, sữa chua, sữa, các loại hạt và đậu phộng. Ăn quá nhiều thực phẩm hoặc thức ăn khó tiêu hóa có thể làm bạn khó, vì vậy có thể bạn cần phải thử nghiệm.

4. Set your Alarm Clock to Play your Favorite Music

The sounds of most alarm clocks is miserable and can elicit feelings of anxiety in many people. Like when someone’s ring tone is your alarm clock tone. Thus by using a standard alarm clock, the first thought in your head each day is a negative one. That’s a terrible way to start the day!

Instead, set your alarm clock to play music that makes you happy. The first thought in your head each day be a bright one. Unlike with an annoying alarm clock sound, you won’t even want to push the snooze button!

Âm thanh của hầu hết các đồng hồ báo thức đều khó chịu và có thể gợi lên cảm giác lo âu ở nhiều người. Khi chuông của ai đó reo lên, bạn sẽ nghĩ là chuông báo thức của bạn. Cho nên, khi sử dụng chuông đồng hồ báo thức phổ biến, suy nghĩ đầu tiên trong đầu bạn mỗi ngày là một suy nghĩ tiêu cực. Một cách khủng khiếp để bắt đầu một ngày!

Thay vào đó, hãy đặt chuông báo thức của bạn thành bản nhạc khiến bạn hạnh phúc. Khi đó, cảm giác đầu tiên trong đầu bạn mỗi ngày là một cảm giác tươi sáng. Không giống như với một tiếng đồng hồ báo thức gây phiền nhiễu, với nhạc chuông mới, bạn thậm chí sẽ không muốn nhấn nút báo lại!

5. Place Your Alarm Clock Away From Your Bed

By placing your alarm clock across the room, you will be forced to get out of bed to turn it off. Getting out of bed is often the hardest part about waking up in the morning. By getting out of bed faster, you increase the likelihood of starting your day rather than going back to sleep. Having your alarm clock next your bed makes it easier to press the snooze button and sleep longer.

Bằng cách đặt đồng hồ báo thức ở bên kia phòng, bạn sẽ bị buộc phải ra khỏi giường để tắt máy. Ra khỏi giường thường là phần khó nhất về thức dậy vào buổi sáng. Bằng cách ra khỏi giường nhanh hơn, bạn tăng khả năng bắt đầu ngày của bạn thay vì tiếp tục ngủ nướng. Có đồng hồ báo thức bên cạnh giường khiến bạn dễ dàng nhấn nút báo lại và ngủ lâu hơn.

6. Do Something Fun in the Morning

Stimulating your mind by doing an enjoyable activity will give you energy. If you schedule it in advance, knowing that you will be doing something fun will make you more eager to get out of bed in the morning. It could be a phone conversation with a friend, reading, playing video games, or something else that makes you happy.

Kích thích tâm trí của bạn bằng một hoạt động vui vẻ sẽ cho bạn thêm năng lượng. Nếu bạn có lên lịch trước, việc biết rằng chuẩn bị làm điều thú vị sẽ khiến cho bạn thêm háo hức để bước ra khỏi giường vào buổi sáng. Đó có thể là một cuộc trò chuyện qua điện thoại với bạn bè, đọc sách, chơi trò chơi điện tử hoặc một việc gì đó làm cho bạn hạnh phúc.

7. Consume Caffeine Shortly After Waking Up

You may feel groggy for the first hour or two after waking up. Feeling groggy leads to lower productivity, and means more time spent on certain tasks than is necessary.

To eliminate the morning groggy feeling, drink coffee or tea shortly after waking up. It prevents you from wanting to go back to sleep, and will give you the energy you need to get your morning started.

Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi trong một hoặc hai giờ đầu sau khi thức dậy. Cảm thấy chếnh choáng sẽ dẫn đến năng suất thấp hơn, và do đó tốn nhiều thời gian dành cho các công việc hơn bình thường.

Để loại bỏ cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng, hãy uống cà phê hoặc trà ngay sau khi thức dậy. Nó ngăn không cho bạn muốn ngủ lại, và sẽ cho bạn năng lượng cần thiết để bắt đầu buổi sáng của bạn.

8. Exercise in the Morning

Some light exercise in the morning will get your endorphins flowing and give you more energy. Weight training or a class at the gym are great options. Running outside or at the gym would also be good. You could even just do a short easy workout such as some jumping jacks, crunches, or push ups in your home.

Một số động tác tập thể dục nhẹ vào buổi sáng sẽ khiến cho endorphin của bạn lưu thông và cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn. Tập luyện thể chất hoặc đăng kí vào một lớp học tại phòng gym là những lựa chọn tuyệt vời. Bên cạnh đó, chạy bộ bên ngoài hoặc chạy tại phòng gym cũng rất tốt. Bạn thậm chí có thể làm thực hiện một số động tác nhỏ dễ dàng như nhảy, tập bụng hoặc chống đẩy trong nhà của bạn.

9. Eat When You Wake Up

As discussed above, while sleeping for eight hours you haven’t provided your body with any sustenance. A small and easy-to-digest meal in the morning will give you a boost of energy. I recommend a piece of fruit, a glass of milk, or yogurt at the very least. If you have the appetite, a full meal could be really helpful.

Như đã thảo luận ở trên, trong khi ngủ tám giờ đồng hồ, bạn không nạp thêm thức ăn cho cơ thể bạn. Vì thế, một bữa ăn nhỏ và dễ tiêu hóa vào buổi sáng sẽ giúp bạn tăng cường năng lượng. Tôi khuyên bạn nên ăn thêm ít nhất một miếng trái cây, một ly sữa hoặc sữa chua. Nếu bạn là người ăn ngon miệng, một bữa ăn đầy đủ sẽ thực sự rất hữu ích.

10. Keep a Routine

Keeping a regular and consistent sleep schedule helps your body get into a natural rhythm. Go to sleep and wake up at the same time each day.

Giữ một lịch trình ngủ thường xuyên và nhất quán sẽ giúp cơ thể bạn có được một nhịp điệu tự nhiên. Hãy đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

11. Be Accountable

Schedule something with somebody in the morning. Having “peer accountability” is one of the most effective motivators. If someone is dependent on your for something or monitoring your progress, you will feel motivated to do it. Scheduling a breakfast or workout with a peer will give you a clear deadline to attain to in the morning, thus giving you a kick-start in the morning.

Lên kế hoạch với ai đó vào buổi sáng. Có “trách nhiệm giải trình” là một trong những động lực thúc đẩy hiệu quả nhất. Nếu có ai đó đang phụ thuộc vào việc bạn làm hoặc ai đó sẽ kiểm tra tiến trình của bạn, bạn sẽ luôn cảm thấy có động cơ để làm điều đó. Do đó việc lập kế hoạch ăn sáng hoặc tập thể dục với bạn bè sẽ cho bạn một mốc thời gian rõ ràng để thức dậy, vì thế cho bạn động lực để bắt đầu buổi sáng.

TEXmath

Nguồn: Michael B. Fishbein

Share

CÙNG CHỦ ĐỀ

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH